Către:

Colegiul-Pacientilor-POCA

Informatii generale

Asociatia Colegiul Pacientilor implementeaza proiectul ”Dezvoltarea capacitatii Asociatiei Colegiul Pacientilor de a se implica in formularea si promovarea de alternative la politicile de sanatate publica initiate de Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate”

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar, Operațiunea Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și institutii publice aferente obiectivelor specifice din documentul de politică publică „Strategia Națională de Sănătate 2014 – 2020”.

Obiectivul general al proiectului vizeaza Dezvoltarea capacitatii Asociatiei Colegiul Pacientilor de a se implica in formularea si promovarea de alternative viabile la politicile de sanatate publica initiate de Guvernul Romaniei prin Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate precum si prin Consiliile locale ce administreaza infrastructura medicala, alternative ce doresc sa vina in sprijinul dezvoltarii de sisteme si standarde comune

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Imbunatatirea procesului legislativ din sanatate prin implicarea Asociatiei Colegiului Pacientilor in formularea de 3 propuneri de politici publice de sanatate ca si alternative la politica de sanatate publica (domeniile amulatoriu, paraclinice, spitalizare, etc)
 2. Elaborarea de propuneri ce sa vina in sprijinul cetatenilor in ceea ce priveste simplificarea procedurilor birocratice si administrative din sanatate si cresterea calitatii actului medical in cadrul unitatilor medicale administrate de autoritatile publice locale.
 3. Sustinerea sistemului de sanatate prin avansarea unor propuneri care sa faciliteze accesul la serviciile medicale si sa simplifice legislatia existenta in sanatate.

 

Valoarea totala a proiectului este de 990.386,62 lei, din care valoare eligibila nerambursabila din FSE 815.275,85 lei,  valoare eligibila nerambursabilă din bugetul naţional  155.303,07 lei şi cofinanţare Asociatia Colegiul Pacientilor 19.807,70 lei. Proiectul este implementat în perioada 7 septembrie 2018-6 septembrie 2019. Codul MySMIS al proiectului este 110676.

 

DESCRIEREA PROBLEMEI

In conformitate cu prevederile ali. (1) al art. 3 din Normele metodologice din 27 martie 2018 de aplicare in anul 2018 a Hotărarii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019,

“Numărul total de puncte raportat pentru consultaţiile, serviciile medicale acordate de medicii de

specialitate din specialităţile clinice, planificare familială şi ingrijiri paliative in ambulatoriu nu poate

depăşi numărul de puncte rezultat potrivit programului de lucru, luandu-se in considerare următoarele:

 1. a) pentru specialităţi clinice şi pentru medicii care lucrează exclusiv in planificare familială, unui

program de lucru de 7 ore/zi ii corespunde un număr de 28 de consultaţii in medie pe zi (timp

mediu/consultaţie = 15 minute.”

In contextul cresterii importantei investigatiilor paraclinice, a diversitatii tratamentelor dar si a complexitatii patologiei care fecvent necesita o abordare multidisciplinara este  necesara cresterea timpului aferent consultatiilor pentru a permite medicului sa evalueze si sa integreze in consultatie informatiile din investigatiile paraclinice sau scrisorile medicale ale colegilor, dar si sa explice pacientului optiunile terapeutice, modul corect de efectuare a investigatiilor paraclinice, modul corect de administrarea a tratamentului, efecte adverse, etc. In plus medicii lucreaza in sisteme informatice unde informatiile trebuie introduse si validate in timp real fapt ce consuma si el intre 3-5 minute din consultatie.

Pacientii reclama superficialitatea actului medical si este deja notoriu faptul ca in lipsa timpului pentru discutii cu medicul, pacientii apeleaza la informarea de pe “Google” ducand la neintelegeri si frecvent  la conflicte sau lipsa de incredere in medicul curant. Mai mult timp pentru consultatie inseamna mai mult timp pentru medic sa explice si sa raspunda la intrebarile pacientului.

Medicii specialisti in contract cu CNAS reclama faptul ca este foarte greu spre imposibil sa ai un nivel constant de concentrare si eficienta atunci cand vezi 28 pacienti / zi. Acestia se simt epuizati, agasati si isi pierd capacitatea de a oferi empatie pacientilor.

SCOPUL SI OBIECTIVELE POLITICII PUBLICE

Scopul: cresterea accesului pacientului la medicul specialist in contextual strategiei Ministerului Sanatatii de crestere a ponderi cazurilor rezolvate la nivelul ambulatorului si scaderea numarului de internari

– facilitarea accesului pacientilor la consultatii de specialitate pertinente si de calitate

– imbunatatirea actului medical si a conditiilor de acordare de consultatii medicale calitate de catre medicul specialist

Obiectiv: – reducerea impactului negativ atat asupra pacientului cat si asupra medicului de specialitate

BENEFICIARII POLITICII

Beneficiar 1: pacientii

Beneficiar 2: medicii specialisti si de familie

Beneficiar 3: Ministerul Sanatatii, CNAS

OPTIUNI DE SOLUTIONARE A PROBLEMEI

Optiunea 1. Status quo- neinterventia in situatia existenta

Optiunea 2. Cresterea duratei consultatiei de medicina de specialitate pentru specialitatile fara servicii     la 20 minute (21 consultatii/zi) si  eliminarea plafonului de servicii pentru specialitatile cu servicii,     precum si actualizarea valorii punctului de consultatie la 4,5 lei/consultatie.

Analiza optiunii 1: Status quo- neinterventia in situatia existenta

Argumentare: In acest moment CNAS bugeteaza si deconteaza serviciile medicale de specilitate prin plata consultatiei cu un tarif si serviciile aferente consultatiei cu un alt tarif. Bugetarea normei ia in calcul un numar de 28 consultati pe zi la un program de 7 ore si 5 zile pe saptamana, iar la specialitatile cu servicii conexe-19 consultatii si 153 puncte de servicii/ zi lucratoare.

In contractul cadru CNAS considera ca o consultatie la medicul specialist trebuie sa dureze 15 minute, iar in cazul consultatiilor cu servicii conexe 22 minute.

In situatia existenta o data cu cresterea nunarului pacientilor, timpul de 15 minute reglementat alocat unei consultatii, raportat la numarul legal prevazut de 28 de consultatii pe zi, face imposibila desfasurarea unei activitati medicale axate pe interesul pacientului si duce la epuizarea fizica si nervoasa a medicului, punandu-i in pericol starea de sanatate.

Neajunsuri: Timpul insuficient acordat consultarii unui pacient determina investigarea sumara si incompleta ceea ce are impact negativ asupra actului medical si al diagnosticului in ultima instanta putand duce la acuzatii de malpraxis. Aceasta, coroborat cu numarul mare de consultatii (28) pe care un medic trebuie sa le presteze intr-un interval de 7 ore, pe langa faptul ca incalca reglementarea politicii mondiale de sanatate, are repercursiuni grave asupra sanatatii medicului, mergand pana la decesul acestuia, asa cum s-a intamplat in mai multe cazuri.

Beneficii: Aceasta optiune nu are beneficii din moment ce atat sanatatea pacientului cat si a medicului sunt puse in pericol.

Impact fiscal: Nu exista impact fiscal

Impact administrativ: Ministerul Sanatatii si CNAS sunt institutiile care reglementeaza si monitorizeaza activitatea medicilor de familie si de specialitate, precum si functionarea sistemului de sanatate care de multe ori nu functioneaza, ingreunand munca medicului si birocratizandu-i excesiv activitatea medicala.

Impact social: Optiunea are un impact social negativ, in sensul scaderii increderii pacientilor in sistemul de sanatate si in medici. Pe de alta parte, pacientii nu pot avea acces la serviciile de sanatate legal prevazute.

Riscuri: Exista riscul reducerii in continuare a accesului la consultatiile de specialitate si a  impactului negativ asupra starii de sanatate a medicului pe fondul epuizarii, precum si a deteriorarii relatiei medic-pacient.

Aceasta in conditiile in care  tipologia de servicii decontate de CNAS este foarte limitata ca spectru si complexitate, iar punctele alocate pentru servicii se termina dupa primii 5,6 pacienti, restul trebuind sa plateasca.

Analiza optiunii 2: Cresterea duratei consultatiei de medicina de specialitate pentru specialitatile fara servicii la 20 minute (21 consultatii/zi) si eliminarea plafonului de servicii pentru specialitatile cu servicii, precum si actualizarea valorii punctului de consultatie la 4,5 lei/consultatie.

Argumentare: Potrivit reglementarilor europene in vigoare, medicii straini acorda intre 6 si 8 consultatii pe zi in 8,9 ore de munca, pe cand medicul roman trebuie sa lucreze 7 ore pe zi la care se adauga activitatea administrativa pentru care medicii straini au un timp special. Astfel ca cele 35 de ore pe saptamana nu se respecta, medicul depasind cu mult acest interval. In plus, comunicarea medic pacient are de suferit, neexistand timp normat pentru relationarea cu pacientul. De cele mai multe ori, punand pe primul plan sanatatea pacientului, medicul uita de sanatatea sa, continuandu-si activitatea si dupa program. Multi medici din sistemul de stat lucreaza si in privat, fiind suprasolicitati si neavand un timp de recuperare a capacitatii de munca.

In aceste conditii, activitatea de ambulatoriu de specialitate nu este atractiva pentru medicii si furnizorii de servicii medicale dat fiind ca:

 1. Valoarea consultatiei este foarte mica ( aprox. 30.24 ron / consultatie )
 2. Suma maxima pentru o norma intreaga pentru o specialitate cu servicii facturabila intr-o zi este 1005 lei, acest nivel tarifar creaza discriminare intre medicii, cei angajati in spital au un salariu fix de aproximativ 10 000 lei net in medie echivalentul unui cost total de 17 300 lei in contextual in care o norma utilizata cu un randament de 100% genereaza un venit maxim de 18 090, ramanand doar 790 lei pentru costurile cu asistenta, chiria, dotarea, etc.
 3. Discriminarea continua si la nivelul efortului medicilor, daca in spital salariul este fix indiferent de numarul de consultatii sau servicii prestate in comparatie cu ambulatoriul unde relatia volum / venit este direct proportionala.
 4. Suma generata de serviciile din cadrul consultatiei nu este suficienta pentru amortizarea si intretinerea aparaturii necesare prestarii acestora.
 5. Medicul din spital nu este responsabil de investitia in infrastructura, costuri de intretinere, etc pe cand medical din ambulatoriu trebuie sa suporte aceste costuri din tariful incasat de la CNAS.

De asemenea, activitatea de ambulatoriu in forma curenta nu este atractiva nici pentru pacient pentru ca:

 1. Punctele alocate pentru servicii se termina dupa primii 5-6 pacenti restul trebuind sa le plateasaca
 2. Tipolgia de servicii decontata de CNAS este foarte limitata ca spectru si complexitate

Actiunile propuse pentru aceasta optiune: Reglementarea prin ordin de ministru a cresterii duratei consultatiei de medicina de specialitate pentru specialitatile fara servicii la 20 minute (21 consultatii/zi) si eliminarea plafonului de servicii pentru specialitatile cu servicii, precum si actualizarea valorii punctului de consultatie la 4,5 lei/consultatie.

Neajunsuri: Nu exista neajunsuri pentru optiunea data.

Beneficii: Optiunea data ofera garantia unui act medical adecvat atat pacientului cat si medicului.

Impact fiscal: Nu exista impact fiscal

Impact administrativ: Ministerul Sanatatii si CNAS ca si  institutii de reglementare, monitorizare si control in sistemul de sanatate, dispun de cadrul legal si administrativ pentru a-si exercita functiile in cazul acestei optiuni si data fiind lipsa schimbarilor majore de ordin administrativ proprii acestei optiuni, nu va avea nevoie de resurse umane sau financiare aditionale pentru implementarea optiunii date.

Impact social: Aceasta optiune are un impact social pozitiv fiind in consonanta cu necesitatile pacientilor si medicilor pe de o parte si cu cerintele partenerilor sociali, inclusiv sindicatele din sanatate, situatie confirmata de ultimile evenimente sociale.

SINTEZA PROCESULUI DE CONSULTARE

Procesul de consultare a fost initiat de Asociatia Colegiul Pacientilor Bucuresti in cadrul proiectului ”Dezvoltarea capacitatii Asociatiei Colegiul Pacientilor de a se implica in formularea si promovarea de alternative la politicile de sanatate publica initiate de Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate”.Partile participante la proces au fost  reprezentate prin asociatii de pacienti din cele patru regiuni ale tarii, reprezentanti ai directiilor de sanatate publica din tara, reprezentanti ai partenerilor sociale si ai sindicatelor, reprezentanti ai medicilor de familie si specialisti, cadre universitare. In procesul colectarii datelor si analizei optiunilor au fost organizate mai multe mese rotunde si workshopuri, in cele patru regiuni ale tarii, care s-au soldat cu exprimarea unor opinii concrete privind optiunile de propuneri de politici alternativa la politica publica de sanatate.

In cadrul workshopurilor au fost prezentate rezultatele preliminarii ale impactului optiunilor identificate, participantii avand posibilitatea de a-si expune parerile asupra analizei efectuate.

In procesul de consultare parerile celor prezenti au fost unanime in privinta necesitatii cresterii duratei consultatiei de medicina de specialitate pentru specialitatile fara servicii la 20 minute (21 consultatii/zi) si eliminarii plafonului de servicii pentru specialitatile cu servicii, precum si actualizarea valorii punctului de consultatie la 4,5 lei/consultatie.

OPTIUNEA RECOMANDATA

Cele doua optiuni de alternativa au fost evaluate comparativ prin prisma impactului pe care il pot avea, Avand in vedere impactul preonderent pozitiv al optiunii 2 din toate punctele de vedere evidentiate, consideram ca aceasta este optiunea recomandata.

 

Petita a atins numarul maxim de semnături
0
din de semnături

Comentarii recente